பொது இல்லை

+94 374 936 628

பெயர்

பதவி

தொலைபேசி எண்

தொலைநகல் எண்

திரு. எம். ஆர். எம். இம்ரான்

பிரதேச செயலகம்

+94 374 936 628

+94 772 965 505

 

+94 374 943 293

திருமதி டி.எம்.எம். எஸ். திசாநாயக்க

உதவி பிரதேச செயலாளர்

+94 374 946 045

+94 777 292 455

 

+94 374 943 293

திருமதி டபிள்யூ. எம். டி. ஆர். கே. வன்னினாயகே

கணக்காளர்

+94 034 946 046

+94 7105 73 500

 

+94 374 943 293

திருமதி டி.எம். சி. திசாநாயக்க உதவி இயக்குநர் (திட்டமிடல்)

+94 374 943 293

+94 718 935 905

 

+94 374 943 293

  நிர்வாக அதிகாரி    
  நிர்வாக உத்தியோகத்தர் (கிராம உத்தியோகத்தர்)    
திருமதி. ஜே. எம். பி. கே. ஜெயசுந்தரர் கூடுதல் மாவட்ட பதிவாளர் (நடிப்பு)

+94

+94 374 943 293

News & Events

10
ஏப்2019
New Year Festival 2019

New Year Festival 2019

කාර්යාලීය අවුරුදු උත්සවය  

02
ஏப்2019
දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන හා වෛද්‍ය සායනය

දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන හා වෛද්‍ය සායනය

2019/03/26 ආයුරැවේද වෛද්‍ය ඩබ්. ඒ. එන්. ඩී....

குடியுரிமை சாசனம்

News & Events

10
ஏப்2019
New Year Festival 2019

New Year Festival 2019

කාර්යාලීය අවුරුදු උත්සවය  

02
ஏப்2019
දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන හා වෛද්‍ය සායනය

දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන හා වෛද්‍ය සායනය

2019/03/26 ආයුරැවේද වෛද්‍ය ඩබ්. ඒ. එන්. ඩී....

02
ஏப்2019
NCD සායනය

NCD සායනය

අනුග්‍රහය - MOH හා දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍ය සේවා...

02
ஏப்2019
ඩෙංගු දැනුවත් කිරීම්

ඩෙංගු දැනුවත් කිරීම්

ඩෙංගු පිළිබඳ නිලධාරීන් හා ග්‍රාමීය කමිටු සාමාජිකයින්...

Scroll To Top