முக்கிய நிறுவனங்கள்

 

 •     உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சு
 •     பொது நிர்வாக மற்றும் முகாமைத்துவ அமைச்சு
 •     மாவட்ட செயலகம் - குருநாகல்
 •     நில பதிவாளர் துறை
 •     ஓய்வூதிய திணைக்களம்
 •     நபர்களின் பதிவுத் திணைக்களம்
 •     மோட்டார் போக்குவரத்து திணைக்களம்
 •     சிறுவர் மற்றும் மகளிர் விவகார அமைச்சு
 •     பௌத்த விவகாரங்கள் துறை
 •     வேலைவாய்ப்பு அமைச்சு
 •     அனர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு
 •     வேளாண் அமைச்சகம்
 •     சமூக ஆற்றல் மற்றும் நலன்புரி அமைச்சு

News & Events

10
ஏப்2019
New Year Festival 2019

New Year Festival 2019

කාර්යාලීය අවුරුදු උත්සවය  

02
ஏப்2019
දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන හා වෛද්‍ය සායනය

දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන හා වෛද්‍ය සායනය

2019/03/26 ආයුරැවේද වෛද්‍ය ඩබ්. ඒ. එන්. ඩී....

குடியுரிமை சாசனம்

News & Events

10
ஏப்2019
New Year Festival 2019

New Year Festival 2019

කාර්යාලීය අවුරුදු උත්සවය  

02
ஏப்2019
දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන හා වෛද්‍ය සායනය

දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන හා වෛද්‍ය සායනය

2019/03/26 ආයුරැවේද වෛද්‍ය ඩබ්. ඒ. එන්. ඩී....

02
ஏப்2019
NCD සායනය

NCD සායනය

අනුග්‍රහය - MOH හා දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍ය සේවා...

02
ஏப்2019
ඩෙංගු දැනුවත් කිරීම්

ඩෙංගු දැනුවත් කිරීම්

ඩෙංගු පිළිබඳ නිලධාරීන් හා ග්‍රාමීය කමිටු සාමාජිකයින්...

Scroll To Top