பிரிவு

  பெயர்

பதவி

பெயர்

தொலைபேசி எண்

மகுல் மெககன் தஹாயே பதாஹிரா

Girl 

திருமதி. எச்.எம். விமலவாதி பண்டிமெனிகா

பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவாளர்

மெர்ரிச் செயலாளர் அலுவலகம், ரஸ்னயகபுர

+94 724 692 737

வன்னி ஹத்ஸ்பத்

திருமணங்கள் பதிவாளர்

 Girl

செல்வி. ஒரு. எம். பண்டாரநாயக்கா

திருமணங்கள் பதிவாளர்

மெரிஜை செயலாளர் அலுவலகம், ஹீலோகாமா, நிகவெரடிய

+94 768 466 400
 Boy

திரு. லாஃபிர்

முஸ்லிம் திருமணங்கள் பதிவாளர்

முஸ்லீம் மெரிஜைன் பதிவாளர், கனக்டியா, மோன்னுனுமாமா

+94 776 450 864

News & Events

10
ஏப்2019
New Year Festival 2019

New Year Festival 2019

කාර්යාලීය අවුරුදු උත්සවය  

02
ஏப்2019
දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන හා වෛද්‍ය සායනය

දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන හා වෛද්‍ය සායනය

2019/03/26 ආයුරැවේද වෛද්‍ය ඩබ්. ඒ. එන්. ඩී....

குடியுரிமை சாசனம்

News & Events

10
ஏப்2019
New Year Festival 2019

New Year Festival 2019

කාර්යාලීය අවුරුදු උත්සවය  

02
ஏப்2019
දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන හා වෛද්‍ය සායනය

දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන හා වෛද්‍ය සායනය

2019/03/26 ආයුරැවේද වෛද්‍ය ඩබ්. ඒ. එන්. ඩී....

02
ஏப்2019
NCD සායනය

NCD සායනය

අනුග්‍රහය - MOH හා දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍ය සේවා...

02
ஏப்2019
ඩෙංගු දැනුවත් කිරීම්

ඩෙංගු දැනුවත් කිරීම්

ඩෙංගු පිළිබඳ නිලධාරීන් හා ග්‍රාමීය කමිටු සාමාජිකයින්...

Scroll To Top